Passuth László : A harmadik udvarmester

a-harmadik-udvarmester

Diego Velázquez, a regény csendes hőse látszólag alig lép az események előterébe, ám négy évtizedet tölt a XVII. század első felének leghatalmasabb udvarában, a madridi Alcázarban. Itt félelmes megfigyelő- képességével, művészetének géniuszával rögzíti le a spanyol világhatalom szét- bomlásának oly válságos és változatos korszakát. A Spanyol Aranyszázad a rend- kívüli szellemek különös ragyogásával árasztja el az alapjában szegény, kivérzett országot, mely fölött örök árnyékként húzódik meg az Inkvizíció. A feltartóz- tathatatlan katasztrófa súlyát a majdnem félszázadon át uralkodó IV. Fülöpnek kell viselnie, aki kóros tehetetlenségében, minden emberi értéke mellett, sem tud úrrá lenni az eseményeken. Diego Velázquez a ranglétra legalacsonyabb fokán áll, s mégis mint udvari fest minden történet- írónál hívebben örökíti meg ennek a kis világnak egész belső életét. Királyportréi nyomon követik annak a Fülöpnek fokozatos hanyatlását, akinek birodalmában „soha nem megy le a nap”. A korra rányomja bélyegét a mindenható miniszternek, Olivaresnak negyedszázada.

A képek megőrzik nagyravágyását, gőgjét és lelki depresszióit is. Az infánsok s infánsnők egyhangú menetéből kiemelkedik a lázadó királyné, a francia Isabelle, s külön színt ad a „felség gyönyörének” galériájához a törpék s udvari bolondok félelmes realitású arcképsorozata. A mester kompozícióiban árulja el leginkább, hogy mily szoros kapcsolatot tart a mindennapi élettel. Kocsmaasztal, kovácsműhely, paraszti életkép után születik meg talán az első nagy munkáskép, a páratlan gazdaságú Szövőnők.

Négy évtized európai története a háttér, mely e talányos művész sorsát szegélyezi. Két itáliai utazása visszavetíti a kor szétdarabolt Olaszországának rajzát, a nagy nápolyi forradalom leírása – fénysugár a nagy spanyol hanyatlás életképében. A regény sok szereplője művész: Rubens, Ribera s Murillo – Bernini mellett, a költőket Lope de Vega, Calderón, Quevedo s Góngora képviseli. Egyetlen talányos figura él a regényben, az a Magdalena, akinek képét a Hölgy a legyezővel utolérhetetlen portréjában örökíti meg Velázquez.

Részlet a könyvből

1

Az ember megállt a folyóparton: mintha Toledóban mindenütt csak árnyékok között vezetne az út. Szemben vele az Alcázar várarca, erre jövet egy börtönt kellett kikerülnie, a sarkon romba dőlt zsinagóga, most kell...Tovább

e-book 600Ft

Terjedelem: 704 oldal
ISBN: 9786155296314

Szerző: Passuth László
Műszaki szerkesztő: Nagy Lajos
Szerkesztő: Dezsényi Katalin
Digitalizáló: Balázsy László
Korrektor: Nagy Lajos

Kulcsszavak:

Diego Velázquez, életműsorozat, Diego Velázquez, életműsorozat

Formátumok:
EPUBAmazon Kindle KF8 format

Vélemények

A kártyás fizetés szolgáltatója a CIB bank. Elfogadott kártyák: Mastercard, Visa, Visa Electron